bookshelf

Манай номын сангаар зочилж буй танд баярлалаа. Энэ хэсэгт номын каталогоос таны сонгосон номын дэлгэрэнгүй тайлбар болон хэрэв татаж авах боломжтой бол PDF форматаар тухайн номыг тайлбарын доор байршуулсан болно. Харин татаж авах боломжгүй бол хаанаас олж авах боломжтой эсэхийг дурьдсан байгаа. Та тухайн номын нэр дээр дарж дэлгэрэнгүй тайлбартай танилцана уу!

Meat value chain situation analysis

posted Jan 15, 2018, 11:05 PM by Purevjav Tumendemberel   [ updated Jan 15, 2018, 11:06 PM ]

Meat value chain situation analysis, Mongolian Meat Association, 47 pages, 2017

This study has been conducted under the "Support to Employment Creation in Mongolia (Component 2): Piloting quality private sector work in selected livestock and vegetable value chains". 

Монгол Улсын Махны Нэмүү Өртгийн Нөхцөл Байдлын Судалгаа

posted Jan 15, 2018, 10:43 PM by Purevjav Tumendemberel   [ updated Jan 15, 2018, 10:44 PM ]

Монгол Улсын махны нэмүү өртгийн нөхцөл байдлын судалгаа, судалгаа, Монгол Махны Холбоо, 54 хуудас, Улаанбаатар хот, 2017 он


Тус судалгааны ажлын зорилго нь "Монгол Улсад ажлын байр нэмэгдүүлэх нь: Хувийн хэвшлийн оролцоотойгоор мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн болон хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийн нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх" төслийн хүрээнд Монгол Улсын махны нэмүү өртгийн сүлжээний өнөөгийн байдал, тулгарч буй бэрхшээл, сорилтууд, цаашид махны нэмүү өртгийг хөгжүүлэх боломж, гарцуудыг тодорхойлох явдал юм. 

Судалгааны ажлын хүрээнд мах үйлдвэрлэл, борлуулалт, хэрэглээ, үнэ ханшид эерэг сөргөөр нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг судлахаас гадна нэмүү өртгийг буй болгох, ажлын байр нэмэгдүүлэх талаар ажиллаж буй мах боловсруулах хоёр компанийн үйл ажиллагаанд шинжилгээ хийж, гарсан үр дүн, тохиолдож буй бэрхшээлийн талаар дүгнэлт хийсэн болно. 

Монгол Улсын Хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний экспорт, импорт: Үнэ цэнийн сүлжээтэй уялдах нь

posted Jan 15, 2018, 7:22 PM by Purevjav Tumendemberel   [ updated Jan 15, 2018, 8:18 PM ]

Монгол Улсын Хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний экспорт, импорт: Үнэ цэнийн сүлжээтэй уялдах нь,  техникийн баримт бичгийн цуврал, дугаар 1, Байгаль орчин, хөдөө аж ахуйн эдийн засгийн хүрээлэн, Хөдөө аж ахуйн их сургууль, Улаанбаатар хот, 2018 он

Энэхүү техникийн баримт бичгийн цувралыг Европын Холбоо, НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага, НҮБ-ын Үйлдвэр хөгжлийн байгууллага, Монгол Улсын Засгийн газар хамтран хэрэгжүүлж буй Монгол Улсад ажлын байр нэмэгдүүлэх нь (Бүрэлдэхүүн хэсэг 2 - SECiM C2): Хувийн хэвшлийн оролцоотойгоор мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн болон хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийн нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх төслийн дэмжлэгтэйгээр бэлтгэв. Тус баримт бичиг нь зохиогчийн үзэл бодол бөгөөд дэмжлэг үзүүлэгч байгууллагын албан ёсны байр суурийг илэрхийлэхгүй.  

Study on Mongolian vegetable sector and value chain situation

posted Jan 15, 2018, 6:43 PM by Purevjav Tumendemberel   [ updated Jan 15, 2018, 6:45 PM ]

Study on Mongolia vegetable sector and value chain situation, Mongolian Farmers' Association for Rural Development, value chain analysis, 53 pages, 2017This technical document series has been prepared with support from the SECiM Project Component 2: "Piloting quality private sector work in selected livestock and vegetable value chains" project, funded by the European Union, the UN Food and Agriculture Organization (FAO), the UN Industrial Development Organization (UNIDO) and the Government of Mongolia. This document presents the views and opinions of the authors and does not necessarily represent views and opinions of the financing agencies. 

Монгол Улсын хүнсний ногооны салбар, нэмүү өртгийн сүлжээний нөхцөл байдлын судалгаа

posted Jan 15, 2018, 6:28 PM by Purevjav Tumendemberel   [ updated Jan 15, 2018, 6:30 PM ]

Монгол Улсын хүнсний ногооны салбар, нэмүү өртгийн сүлжээний нөхцөл байдлын судалгаа, судалгаа, МХШТФХ, 53 хуудас, Улаанбаатар хот, 2017 он

 

Энэхүү техникийн баримт бичгийн цувралыг Европын Холбоо, НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага, НҮБ-ын Үйлдвэр хөгжлийн байгууллага, Монгол Улсын Засгийн газар хамтран хэрэгжүүлж буй Монгол Улсад ажлын байр нэмэгдүүлэх нь (Бүрэлдэхүүн хэсэг 2): Хувийн хэвшлийн оролцоотойгоор мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн болон хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийн нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх төслийн дэмжлэгтэйгээр бэлтгэв.

Баримт бичиг нь зохиогчийн үзэл бодол бөгөөд дэмжлэг үзүүлэгч байгууллагын албан ёсны байр суурийг илэрхийлэхгүй. 

Report of assessment on the current situation of standards concerning potato and vegetables in Mongolia

posted Jan 15, 2018, 6:09 PM by Purevjav Tumendemberel   [ updated Jan 15, 2018, 6:10 PM ]

Report of assessment on the current situation of standards concerning potato and vegetables in Mongolia, assessment, 17 pages, Itgel Tsend, Davaasuren Dashnyam, 2017


This series of technical papers was prepared with support from the project "Support to employment creation in Mongolia: Piloting quality private sector work in selected livestock and vegetable value chains project (SECiM C2)" which is implementing with European Union, The United Nations Food and Agriculture Organization, UNIDO and the Government of Mongolia. 

The document is a view of the author and does not necessarily represent the official position of the supporting organization. 

Монгол Улсын төмс, хүнсний ногооны стандартын өнөөгийн байдалд хийсэн дүн шинжилгээ

posted Jan 15, 2018, 1:38 AM by Purevjav Tumendemberel   [ updated Jan 15, 2018, 5:14 PM ]

Монгол Улсын төмс, хүнсний ногооны стандартын өнөөгийн байдалд хийсэн дүн шинжилгээ, судалгаа, 18 хуудас, Ц.Итгэл, Д.Даваасүрэн, Улаанбаатар хот, 2017 он


Энэхүү техникийн баримт бичгийн цувралыг Европын Холбоо, НҮБ-ын Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн Байгууллага, НҮБ-ын Үйлдвэр Хөгжлийн Байгууллага, Монгол Улсын Засгийн газар хамтран хэрэгжүүлж буй Монгол Улсад ажлын байр нэмэгдүүлэх нь (Бүрэлдэхүүн хэсэг 2): Хувийн хэвшлийн оролцоотойгоор мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн болон хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийн нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх төслийн дэмжлэгтэйгээр бэлтгэв.

Ажлын байрны хөдөлмөр хөнгөвчилсөн технологи - Хөдөө аж ахуй, Мах, Цагаан идээ, Сав баглаа боодол

posted Jan 10, 2018, 12:16 AM by Purevjav Tumendemberel   [ updated Jan 10, 2018, 12:33 AM ]

Ажлын байрны хөдөлмөр хөнгөвчилсөн технологи - Хөдөө аж ахуй, Мах, Цагаан идээ, Сав баглаа боодол, Гү Данхак, Канг СүГёнг, Э.Мөнгөнцэцэг, 65 хуудас, Улаанбаатар хот, 2017 он

labor saving technology

Энэхүү каталог нь хөдөө аж ахуй, мах, цагаан идээ, сав баглаа боодол чиглэлийн технологид сонирхолтой хүмүүст илүү чанартай бүтээгдэхүүн хэрэглэхэд тохиромжтой технологийг олоход туслах зорилготой.  

Хүнсний ногоог бэлтгэн нийлүүлэх сүлжээнд хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад мөрдөгдөх эрх зүйн баримт бичгийн хялбаршуулсан гарын авлага

posted Dec 26, 2017, 7:58 PM by Purevjav Tumendemberel   [ updated Dec 26, 2017, 8:10 PM ]

book cover
Хүнсний ногоог бэлтгэн нийлүүлэх сүлжээнд хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад мөрдөгдөх эрх зүйн баримт бичгийн хялбаршуулсан гарын авлага, 84 хуудас, Б.Туяа, Ц.Булган, С.Нандинцэцэг, Улаанбаатар хот, 2017 он

Швейцарын хөгжлийн агентлагын санхүүжилтээр НҮБ-ын Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн Байгууллагаас хэрэгжүүлж буй "Хүнсний ногооны тогтвортой үйлдвэрлэл, маркетинг" төслийн 4 дүгээр бүрэлдэхүүн хэсэг: Эрх зүйн орчин төслийн хүрээнд бэлтгэн хэвлүүлэв.

Энэхүү гарын авлагын зорилго нь хүнсний ногоо тарьж ургуулан нийтийн хэрэгцээнд нийлүүлдэг, иргэн, аж ахуйн нэгжийн хүнсний ногоо бэлтгэн нийлүүлэх бүх үе шат, өөрөөр хэлбэл тариалах талбайгаа сонгох, хөрсөө боловсруулах , ургамлын сорт, үрээ сонгох, ургамал хамгаалах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, хураах, савлах, хадгалах, тээвэрлэх, худалдаалах бүх үе шат дамжлагад технологи, эрүүл ахуй, хорио цээр, аюулгүй ажиллагааны цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд заавал мөрдөгдөх хууль, захиргааны хэм хэмжээний акт, стандарт техникийн зохицуулалтын шаардлагаын талаарх мэдлэг, мэдээлэл олгоход оршлоо. 

Хүнсний ногоо бэлтгэн нийлүүлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах талаар эрх зүйн баримт бичгүүдийн шаардлагуудтай танилцан, өөрийн үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлснээр хэрэглэгчийн ширээнд очих таны бэлтгэн нийлүүлсэн хүнсний ногоо, бүрэлдэхүүн эрүүл, аюулгүй байхад энэхүү гарын авлага хувь нэмэр оруулна гэж үзэж байна. 

Good practice in the design, management and operation of a fresh produce packing-house

posted Jul 20, 2017, 6:52 PM by Purevjav Tumendemberel   [ updated Jul 20, 2017, 6:57 PM ]

Good practice in the design, management and operation of a fresh produce packing-house, FAO RAP Publication, 188 pages, 2012/04

Changes in the marketing structure for fresh produce in the Asia-Pacific region and growing consumer demand for fresh produce that is safe and of good quality means there is a need to focus on the implementation of good practices in fresh produce supply chains. Within the post-harvest system, well designed packing-house facilities that conform to the principles of good manufacturing practices and which are equipped with an appropriate level and scale of post-harvest technology are important components of the infrastructural base to support value addition, quality and safety management in fresh produce supply chains. This publication documents good practices in the design, management and operation of fresh produce packing-houses and is intended as resource guide for key stakeholders in the region such as extension specialists, farmer organizations, clusters and cooperatives.

1-10 of 101