bookshelf‎ > ‎

Монгол Улсад зориулсан нэмүү өртгийн сүлжээний хөтөлбөр Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний (шинэ сүү) нэмүү өртгийн сүлжээ

posted Jan 30, 2017, 8:22 PM by Purevjav Tumendemberel   [ updated Mar 21, 2017, 9:47 PM by Unknown user ]
Монгол Улсад зориулсан нэмүү өртгийн сүлжээний хөтөлбөр Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний (шинэ сүү) нэмүү өртгийн сүлжээ, судалгааны ажил, 56 хуудас, Глобал Коммунитис, Силвэр Спрингс, Мэриландийн бүтээл, Акшон фор Интерпрайс, 2014 он

Энэ судалгаа нь Төв, Сэлэнгэ болон Дархан-Уул аймгуудад хийгдсэн ба тухайн аймгуудад уулзалт ярилцлагуудыг зохион байгуулснаар өртгийн сүлжээний үнэлгээг гаргаж хэрхэн хөгжүүлэх талаар тусгагдсан. Тэр дундаа тулгарсан асуудлуудыг тодорхойлж шийдлүүдийг тусгаж өгсөн. Сүүний салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй олон янзын байгууллага, хүмүүсээс олж авсан мэдээлэлд үндэслэн үзэхэд EMIRGE хөтөлбөрийн харилцагчдыг зах зээлд суурилсан тогтвортой шийдлээр хангах - сүүний нэмүү өртгийн сүлжээнд тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх олон боломж байгаа нь харагдаж байна. Эхний ээлжинд Төв болон Сэлэнгэ аймгийн олон фермерүүд бодит үр өгөөж хүртэх, улмаар Дархан-Уул аймагт үйл ажиллагааг өргөжүүлэн явуулах боломжтой байна.

Жишээ загварыг үзэхийг хүсвэл энд дарна уу!
Ċ
Purevjav Tumendemberel,
Jan 30, 2017, 8:26 PM