bookshelf‎ > ‎

Монгол Улсын Хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний экспорт, импорт: Үнэ цэнийн сүлжээтэй уялдах нь

posted Jan 15, 2018, 7:22 PM by Purevjav Tumendemberel   [ updated Jan 15, 2018, 8:18 PM ]
Монгол Улсын Хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний экспорт, импорт: Үнэ цэнийн сүлжээтэй уялдах нь,  техникийн баримт бичгийн цуврал, дугаар 1, Байгаль орчин, хөдөө аж ахуйн эдийн засгийн хүрээлэн, Хөдөө аж ахуйн их сургууль, Улаанбаатар хот, 2018 он

Энэхүү техникийн баримт бичгийн цувралыг Европын Холбоо, НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага, НҮБ-ын Үйлдвэр хөгжлийн байгууллага, Монгол Улсын Засгийн газар хамтран хэрэгжүүлж буй Монгол Улсад ажлын байр нэмэгдүүлэх нь (Бүрэлдэхүүн хэсэг 2 - SECiM C2): Хувийн хэвшлийн оролцоотойгоор мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн болон хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийн нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх төслийн дэмжлэгтэйгээр бэлтгэв. Тус баримт бичиг нь зохиогчийн үзэл бодол бөгөөд дэмжлэг үзүүлэгч байгууллагын албан ёсны байр суурийг илэрхийлэхгүй.  
Ċ
Purevjav Tumendemberel,
Jan 15, 2018, 8:16 PM