bookshelf‎ > ‎

Монгол Улсын Махны Нэмүү Өртгийн Нөхцөл Байдлын Судалгаа

posted Jan 15, 2018, 10:43 PM by Purevjav Tumendemberel   [ updated Jan 15, 2018, 10:44 PM ]
Монгол Улсын махны нэмүү өртгийн нөхцөл байдлын судалгаа, судалгаа, Монгол Махны Холбоо, 54 хуудас, Улаанбаатар хот, 2017 он


Тус судалгааны ажлын зорилго нь "Монгол Улсад ажлын байр нэмэгдүүлэх нь: Хувийн хэвшлийн оролцоотойгоор мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн болон хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийн нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх" төслийн хүрээнд Монгол Улсын махны нэмүү өртгийн сүлжээний өнөөгийн байдал, тулгарч буй бэрхшээл, сорилтууд, цаашид махны нэмүү өртгийг хөгжүүлэх боломж, гарцуудыг тодорхойлох явдал юм. 

Судалгааны ажлын хүрээнд мах үйлдвэрлэл, борлуулалт, хэрэглээ, үнэ ханшид эерэг сөргөөр нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг судлахаас гадна нэмүү өртгийг буй болгох, ажлын байр нэмэгдүүлэх талаар ажиллаж буй мах боловсруулах хоёр компанийн үйл ажиллагаанд шинжилгээ хийж, гарсан үр дүн, тохиолдож буй бэрхшээлийн талаар дүгнэлт хийсэн болно. 
Ċ
Purevjav Tumendemberel,
Jan 15, 2018, 10:43 PM