bookshelf‎ > ‎

Өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх замаар зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг бий болгох

posted Aug 23, 2018, 2:46 AM by Purevjav Tumendemberel   [ updated Aug 23, 2018, 2:47 AM ]
Энэхүү хэвлэлийг Европын Холбооны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй "Монгол Улсад ажлын байр нэмэгдүүлэх нь: (бүрэлдэхүүн хэсэг 2) Хувийн хэвшлийн оролцоотойгоор мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн болон хүнсний нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх" төслөөс хэвлэв. Энэ номын утга, агуулга нь зөвхөн Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлнэ. Европын Холбооны үзэл баримтлал тусгагдаагүй болохыг мэдэгдэж байна.

Ċ
Purevjav Tumendemberel,
Aug 23, 2018, 2:46 AM