bookshelf‎ > ‎

Мал нядлах үйлдвэрт мах бэлтгэх ажлын технологийн дараалал ба өртгийн сүлжээний тухай

posted Feb 2, 2017, 6:29 PM by Unknown user   [ updated Feb 19, 2017, 6:31 PM ]
Мал нядлах үйлдвэрт мах бэлтгэх ажлын технологийн дараалал ба өртгийн сүлжээний тухай, судалгааны ажил, 2 хуудас, Б.Очирбат, 2016


Одоогоор тайлбар алга байна. Удахгүй хийгдэх болно.
Жишээ загварыг үзэхийг хүсвэл энд дарна уу!