bookshelf‎ > ‎

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн судалгаа

posted Feb 2, 2017, 8:52 PM by Unknown user   [ updated Feb 19, 2017, 8:12 PM ]
Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн судалгаа, судалгааны ажил, 11 хуудас, Нийслэлийн эдийн засгийн хөгжлийн газар-мэргэжилтэн Б.Сэлэнгэ, 2015


Одоогоор тайлбар алга байна. Удахгүй хийгдэх болно.

Жишээ загварыг үзэхийг хүсвэл энд дарна уу!