bookshelf‎ > ‎

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний салбарын нэмүү өртгийн сүлжээ

posted Feb 2, 2017, 8:57 PM by Unknown user   [ updated Feb 19, 2017, 8:13 PM ]

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний салбарын нэмүү өртгийн сүлжээ, судалгааны ажил, 77 хуудас, ХХААЯ-ХҮБХЗГ, 2014

Одоогоор тайлбар алга байна. Удахгүй хийгдэх болно.Жишээ загварыг үзэхийг хүсвэл энд дарна уу!