bookshelf‎ > ‎

Gap analysis report of the Seabuckthorn value chain

posted Feb 5, 2017, 6:20 PM by Unknown user   [ updated Mar 21, 2017, 9:47 PM ]
  

Gap analysis report of the Sea buckthorn value chain, research work, 9 pages, by the Mongolian Natural Association of Fruit and Berry, 2015

Энэхүү судалгаа нь Англи хэл дээр хийгдсэн бөгөөд Монголын чацарганы өртгийн сүлжээ болон түүний асуудлуудыг тодотгож өгсөн. Үүнд Монголын чацарганы ургац, үнэ болон тариалалтын орчин, байдлыг аймаг аймгаар нь хуваан харуулсан. Чацаргана тариалахад тулгарсан асуудлуудыг тодотгон, тэднийг хэрхэн шийдвэрлэх аргуудыг мөн гаргаж өгсөн. Эдгээрт хөрөнгө оруулалт, шавьж, зөв техник технологи, амьтад болон бордооны гэх мэт асуудлууд орно. Мөн судалгаандаа боломжит чацарганан бүтээгдэхүүнүүд болон тэдгээрийн маркетингийн асуудлууд болон боломжуудыг тодотгон харуулсан.To see the preview, click here!

Ċ
Unknown user,
Feb 5, 2017, 6:20 PM