bookshelf‎ > ‎

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний салбарын нэмүү өртгийн сүлжээ үргэлжлэл

posted Feb 2, 2017, 9:01 PM by Unknown user   [ updated Feb 19, 2017, 8:13 PM ]

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний салбарын нэмүү өртгийн сүлжээ үргэлжлэл, судалгааны ажил, 69 хуудас, ХХААЯ-ХҮБХЗГ, 2014


Одоогоор тайлбар алга байна. Удахгүй хийгдэх болно.
Жишээ загварыг үзэхийг хүсвэл энд дарна уу!