bookshelf‎ > ‎

Монголын мал аж ахуйн ирээдүй

posted Feb 5, 2017, 6:06 PM by Unknown user   [ updated Feb 19, 2017, 8:17 PM ]
Монголын мал аж ахуйн ирээдүй, судалгааны ажил, 146 хуудас, форум нээлттэй нийгэм, 2004
Одоогоор тайлбар алга байна. Удахгүй хийгдэх болно. Жишээ загварыг үзэхийг хүсвэл энд дарна уу!