bookshelf‎ > ‎

Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн, түүхий эдийн үнэ цэнийн сүлжээ, санхүүжилт

posted Feb 5, 2017, 6:09 PM by Unknown user   [ updated Feb 19, 2017, 8:18 PM ]

Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн, түүхий эдийн үнэ цэнийн сүлжээ, санхүүжилт, судалгааны ажил, 36 хуудас, Үйлдвэр Хөдөө Аж Ахуйн Яам, Монгол банкнаас хамтран зохион байгуулсан “ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН ШИНЭ АРГА ХЭРЭГСЛҮҮД” зөвлөгөөн, 2014.12.15


Одоогоор тайлбар алга байна. Удахгүй хийгдэх болно. 

Жишээ загварыг үзэхийг хүсвэл энд дарна уу!