bookshelf‎ > ‎

Монгол улсад үндэсний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор махны ноос, ноолуурын, чацарганы үйлдвэрлэлийн болон аялал жуулчлалын кластрыг хөгжүүлэх нөхцөл байдлын үнэлгээ

posted Feb 5, 2017, 6:14 PM by Unknown user   [ updated Feb 19, 2017, 8:19 PM ]
Монгол улсад үндэсний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор махны ноос, ноолуурын, чацарганы үйлдвэрлэлийн болон аялал жуулчлалын кластрыг хөгжүүлэх нөхцөл байдлын үнэлгээ, судалгааны ажил, 136 хуудас, ЭЗХЯам, Үндэсний хөгжлийн хүрээлэн, ADB, 2012Одоогоор тайлбар алга байна. Удахгүй хийгдэх болно. 


Жишээ загварыг үзэхийг хүсвэл энд дарна уу!