bookshelf‎ > ‎

Монголын хүнсний ногооны нэмүү өртгийн сүлжээний хөтөлбөр

posted Feb 1, 2017, 7:40 PM by Unknown user   [ updated Feb 19, 2017, 8:07 PM ]

Монголын хүнсний ногооны нэмүү өртгийн сүлжээний хөтөлбөр, судалгааны ажил, 72 хуудас, Global Communities Rwanda Partners for Good, 2014.07


Одоогоор тайлбар алга байна. Удахгүй хийгдэх болно.Жишээ загварыг үзэхийг хүсвэл энд дарна уу!