bookshelf‎ > ‎

Малын тэжээл бэлтгэх, мал тэжээх тухай

posted Feb 9, 2017, 7:16 PM by Unknown user   [ updated Feb 19, 2017, 8:27 PM ]

Малын тэжээл бэлтгэх, мал тэжээх тухай, гарын авлага, 28 хуудас, Н.Тогтохбаяр, Б.Биньеэ, А.Отгонжаргал, 2016
Одоогоор тайлбар алга байна. Удахгүй хийгдэх болно. 

Жишээ загварыг үзэхийг хүсвэл энд дарна уу!