bookshelf‎ > ‎

Хүнсний аюулгүй байдлын талаарх хууль тогтоомжийн эмхэтгэл

posted Feb 9, 2017, 7:18 PM by Unknown user   [ updated Feb 19, 2017, 8:27 PM ]

Хүнсний аюулгүй байдлын талаарх хууль тогтоомжийн эмхэтгэл, ном, 305 хуудас, Б.Уданбор, Кодексийн үндэсний зөвлөл, 2015

Одоогоор тайлбар алга байна. Удахгүй хийгдэх болно.