bookshelf‎ > ‎

Манай хоршоо: Хөдөө аж ахуйн хороог удирдах нь, Модуль 1 Хөдөө аж ахуйн хоршооны тухай үндсэн ойлголт

posted Feb 9, 2017, 8:16 PM by Unknown user   [ updated Feb 19, 2017, 8:29 PM ]

Манай хоршоо: Хөдөө аж ахуйн хороог удирдах нь, Модуль 1 Хөдөө аж ахуйн хоршооны тухай үндсэн ойлголт, ном, 78 хуудас, ОУХБ-ын Олон Улсын Сургалтын Төвийн загвараар бэлтгэж Монгол улсад хэвлэв, 2016

Одоогоор тайлбар алга байна. Удахгүй хийгдэх болно.