bookshelf‎ > ‎

Манай хоршоо: Хөдөө аж ахуйн хороог удирдах нь, Модуль 2 Хоршооны үзүүлэх үйлчилгээ

posted Feb 9, 2017, 8:18 PM by Unknown user   [ updated Feb 19, 2017, 8:30 PM ]

Манай хоршоо: Хөдөө аж ахуйн хороог удирдах нь, Модуль 2 Хоршооны үзүүлэх үйлчилгээ, ном, 54 хуудас, ОУХБ-ын Олон Улсын Сургалтын Төвийн загвараар бэлтгэж Монгол улсад хэвлэв, 2016

Одоогоор тайлбар алга байна. Удахгүй хийгдэх болно.