bookshelf‎ > ‎

Өрхийн тариалангийн технологийн зөвлөмж

posted Feb 9, 2017, 9:59 PM by Unknown user   [ updated Feb 19, 2017, 8:34 PM ]

Өрхийн тариалангийн технологийн зөвлөмж, ном, 55 хуудас, Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй, Хөнгөн үйлдвэрлэлийн яам, НҮБ-ын Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн байгууллага, 2010

Одоогоор тайлбар алга байна. Удахгүй хийгдэх болно.