bookshelf‎ > ‎

Монгол улсын газар тариалангийн төв бүсийн тариалан эрхэлдэг сум, аж ахуй талбайд тархсан ургамлын өвчин, хог ургамал, хөнөөлт шавьж, мэрэгч амьтны тархалт, хөнөөлийн судалгаа, тэдгээртэй тэмцэх ургамал хамгаалах бодисыг хэрэглэх арга, тун хэмжээ

posted Feb 9, 2017, 10:00 PM by Unknown user   [ updated Feb 19, 2017, 8:34 PM ]

Монгол улсын газар тариалангийн төв бүсийн тариалан эрхэлдэг сум, аж ахуй талбайд тархсан ургамлын өвчин, хог ургамал, хөнөөлт шавьж, мэрэгч амьтны тархалт, хөнөөлийн судалгаа, тэдгээртэй тэмцэх ургамал хамгаалах бодисыг хэрэглэх арга, тун хэмжээ, ном, 140 хуудас, Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй, Хөнгөн үйлдвэрлэлийн яам, Ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, 2009

Одоогоор тайлбар алга байна. Удахгүй хийгдэх болно.