bookshelf‎ > ‎

Мах боловсруулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжүүд

posted Feb 9, 2017, 10:00 PM by Unknown user   [ updated Feb 19, 2017, 8:34 PM ]

Мах боловсруулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжүүд, ном, 44 хуудас, Ж.Сосоржав, 2010

Одоогоор тайлбар алга байна. Удахгүй хийгдэх болно. 
Ċ
Unknown user,
Feb 9, 2017, 10:00 PM