bookshelf‎ > ‎

Мал нядалгааны үйлдвэрт тавигдах ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагууд

posted Feb 9, 2017, 10:01 PM by Unknown user   [ updated Feb 19, 2017, 8:34 PM ]

Мал нядалгааны үйлдвэрт тавигдах ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагууд, ном, 31 хуудас, Б.Буянчимэг, 2010Одоогоор тайлбар алга байна. Удахгүй хийгдэх болно. Жишээ загварыг үзэхийг хүсвэл энд дарна уу!