bookshelf‎ > ‎

Үндэсний хүнсний аюулгүй байдлыг хангах хүрээнд Газар, Загас, Ойн нөөцийн эдэлбэрийн хариуцлагатай засаглалын сайн дурын зөвлөмж

posted Feb 9, 2017, 10:05 PM by Unknown user   [ updated Feb 19, 2017, 8:36 PM ]

Үндэсний хүнсний аюулгүй байдлыг хангах хүрээнд Газар, Загас, Ойн нөөцийн эдэлбэрийн хариуцлагатай засаглалын сайн дурын зөвлөмж, ном, 40 хуудас, НҮБ-ын Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн байгууллага, 2012    


Одоогоор тайлбар алга байна. Удахгүй хийгдэх болно. Жишээ загварыг үзэхийг хүсвэл энд дарна уу!
Ċ
Unknown user,
Feb 16, 2017, 8:47 PM