bookshelf‎ > ‎

Төмс, хүнсний ногоог хамгаалах цогц аргыг хэрэгжүүлэх үндэс

posted Feb 16, 2017, 7:27 PM by Unknown user   [ updated Feb 19, 2017, 8:38 PM ]

Төмс, хүнсний ногоог хамгаалах цогц аргыг хэрэгжүүлэх үндэс, ном, 122 хуудас, Тара Лама, Н.Оюундэлгэр, О.Нинжмаа, Д.Туул, Х.Мөнхтуяа, Д.Ундармаа, М.Отгонсүрэн, Б.Мөнхцэцэг, Т.Дэжидмаа, Б.Дондов, 2015
Одоогоор тайлбар алга байна. Удахгүй хийгдэх болно.