bookshelf‎ > ‎

Монгол Улсын төмс, хүнсний ногооны стандартын өнөөгийн байдалд хийсэн дүн шинжилгээ

posted Jan 15, 2018, 1:38 AM by Purevjav Tumendemberel   [ updated Jan 15, 2018, 5:14 PM ]
Монгол Улсын төмс, хүнсний ногооны стандартын өнөөгийн байдалд хийсэн дүн шинжилгээ, судалгаа, 18 хуудас, Ц.Итгэл, Д.Даваасүрэн, Улаанбаатар хот, 2017 он


Энэхүү техникийн баримт бичгийн цувралыг Европын Холбоо, НҮБ-ын Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн Байгууллага, НҮБ-ын Үйлдвэр Хөгжлийн Байгууллага, Монгол Улсын Засгийн газар хамтран хэрэгжүүлж буй Монгол Улсад ажлын байр нэмэгдүүлэх нь (Бүрэлдэхүүн хэсэг 2): Хувийн хэвшлийн оролцоотойгоор мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн болон хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийн нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх төслийн дэмжлэгтэйгээр бэлтгэв.
Ċ
Purevjav Tumendemberel,
Jan 15, 2018, 5:12 PM