bookshelf‎ > ‎

Төслийн Баримт Бичиг

posted Apr 20, 2017, 7:50 PM by Purevjav Tumendemberel   [ updated Apr 20, 2017, 7:52 PM ]
Монгол Улсад ажлын байр нэмэгдүүлэх нь: Хувийн хэвшлийн оролцоотойгоор мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдхүүн болон хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийн нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх төсөл
Project Document

Төслийн нэр:

Монгол Улсад ажлын байр нэмэгдүүлэх нь:

Бүрэлдэхүүн хэсэг 2: Хувийн хэвшлийн оролцоотойгоор мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн болон хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийн нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх төсөл

Төслийн код:

GCP/MON/014/EC

Төсөл хэрэгжүүлэгч улс:

Монгол Улс

Засгийн газар/бусад хамтрагч талууд:

Монгол Улсын Засгийн газар– Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам

Төсөл эхлэх огноо:

2016 оны 2-р сар

Төсөл хэрэгжүүлж дуусах огноо:

2020 оны 1-р сар
Ċ
Purevjav Tumendemberel,
Apr 20, 2017, 7:50 PM